Стабільний ритм Вашого життя...
Укр Рус Мапа сайту
Телефони:

(062)9409833

 
  Зверніть увагу

Cтрахування транспортних засобів

перелік документів для укладання договору страхування бланк заяви про страхову подію бланк заяви на страхову виплату дії при настанні страхової події перелік документів, що підтверджують страховий випадок та розмір збитків

Що може бути застрахованим?

 • транспортні засоби*, що зареєстровані або підлягають реєстрації відповідно до чинного законодавства України в органах Державної автомобільної інспекції (ДАІ) Міністерства внутрішніх справ України або відповідними органами іноземних держав; 
 • транспортні засоби*, що зареєстровані або підлягають реєстрації відповідними міністерствами і відомствами, мають індивідуальні номери двигуна, кузова (шасі) та інших агрегатів чи установленого на них спеціального обладнання (трактори та інші самохідні машини);
 • додаткове обладнання, що встановлено на транспортному засобі та зазначено у договорі страхування.
 • *Транспортний засіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу, а також встановлене на ньому спеціальне обладнання або механізми.

   

  На випадок яких подій укладається договір страхування?
  Страхування здійснюється на випадок (страхові випадки):
  - знищення або пошкодження застрахованого транспортного засобу та/ чи його додаткового обладнання внаслідок дорожньо-транспортної пригоди* та інші пошкодження транспортного засобу, що сталися під час його руху та/або руху іншого транспортного засобу (далі – ДТП);
  - знищення або пошкодження застрахованого транспортного засобу та/або його додаткового обладнання внаслідок протиправних дій третіх осіб (ПДТО), а також викрадення (внаслідок крадіжки, грабежу, розбійних дій тощо) додаткового обладнання транспортного засобу під час знаходження цього транспортного засобу у будь-якому місці або місці визначеному у Договорі страхування (далі – ПДТО);
  - знищення або пошкодження застрахованого транспортного засобу та/чи його додаткового обладнання внаслідок стихійного явища (шторму, бурі, урагану, вихору, смерчу, землетрусу, повені, паводку, зливи, граду, оповзня, обвалу, осідання або провалу ґрунту, тиску снігу, лавини, селя, каменепаду, снігопаду) (далі – Стихійні явища);
  - знищення або пошкодження застрахованого транспортного засобу та/чи його додаткового обладнання внаслідок падіння дерев та інших предметів, зіткнення з тваринами, пожежі, вибуху у цьому транспортному засобі внаслідок причин внутрішнього характеру, а також інші випадкові події (далі - Випадкові події);
  - незаконне заволодіння застрахованим транспортним засобом під час знаходження транспортного засобу у будь-якому місці або у місці визначеному у Договорі страхування (далі – Викрадення);

  *Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) - подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки (постанова КМУ від 10.10.01  N 1306). 

   

  На яку суму можна укласти договір страхування?
  Транспортний засіб може бути застрахований:

 • по дійсній (ринковій) вартості. При цьому страхова сума дорівнює вартості, за яку можливе відчуження цього ТЗ на ринку подібного ТЗ на дату страхування за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу;
 • по заявленій вартості. При цьому страхова сума дорівнює сумі, яку заявляє Страхувальник при укладанні Договору страхування;
 • в частці від вартості (але не менше 1/10 дійсної вартості). У цьому разі Страховик відшкодовує збитки пропорційні відношенню страхової суми до вартості транспортного засобу.
 •  

  Які документи необхідні для укладання договору страхування?
  - свідоцтво про державну реєстрацію;
  - довідка управління статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
  - установчі документи;
  - протокол зборів засновників (витяг з протоколу зборів засновників) або інший документ, що підтверджує призначення (обрання) керівника, який діє від імені юридичної особи;
  - документ, що підтверджує особу та повноваження представника, якщо від імені юридичної особи діє не керівник;
  - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або перелік транспортних засобів із зазначенням:
  марки, моделі, року випуску, державного реєстраційного номеру, номеру шасі (кузова), об’єму двигуна, вартості.

   

  Як визначається страхова виплата?
  Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню, визначається:

 • у разі повного чи конструктивного знищення або втрати ТЗ та/чи додаткового обладнання - у розмірі страхової суми, але не більше дійсної (ринкової) вартості, з вирахуванням вартості залишків застрахованого ТЗ.
 • у разі пошкодження ТЗ та/ чи його додаткового обладнання – в розмірі витрат на його відновлення, визначеного згідно з умовами договору з урахуванням або без урахування зносу вузлів, частин ТЗ та додаткового обладнання до нього, які підлягають заміні або відновленню, згідно з калькуляцією, рахунком або актом виконаних робіт підприємств, що здійснюють ремонт, або згідно з автотоварознавчою експертизою.
 • Остаточний розмір страхового відшкодування встановлюється після вирахування із суми, що підлягає відшкодуванню, франшизи та сум, що одержані Страхувальником від інших осіб, в рахунок відшкодування збитків по страховому випадку.

   

  Що робити при настанні страхової події?
  При настанні страхової події довірена особа* зобов’язана:
  (Деякі вимоги можуть бути виконані будь-якою іншою особою, якщо водій застрахованого ТЗ при його знищенні, пошкодженні або втраті отримав тілесні ушкодження).
  - при ДТП виконувати вимоги ПДР, а також: повідомити про ДТП компетентний орган, записати прізвища, адреси та телефони іншого учасника ДТП, чекати прибуття працівників компетентних органів;
  - при настанні інших подій (ПДТО, Стихійні лиха, Випадкові події, Викрадення) негайно повідомити відповідні компетентні органи (ДАІ, ограни пожежного нагляду тощо) та подати заяву до компетентних органів;
  - при Викраденні, передати Страховику: повний комплект ключів від застрахованого ТЗ,  оригінал Свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
   

  А також Страхувальник/ довірена особа зобов’язаний:
  - здійснити всі можливі заходи для зменшення збитків та рятування застрахованого ТЗ;
  - негайно, але не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту настання страхової події, повідомити Страховика, та, якщо це можливо, запросити у останнього інструкції щодо конкретних дій на місці настання страхової події. Надання Страховиком інструкцій не є підставою для визнання права Страхувальника на одержання страхового відшкодування;
  - надати Страховику можливість проводити огляд знищеного або пошкодженого ТЗ та місця настання страхової події і бути присутнім при проведенні такого огляду, брати участь у зменшенні збитків, розслідувати причини збитків;
  - подати Страховику письмову заяву про страхову подію. При виникненні збитків за межами 50-км зони від місця розміщення Страховика чи за межами території України повідомити про те, що сталося, Страховика телефоном або телефонограмою, факсимільним повідомленням, телеграфом, повідомленням електронною поштою чи рекомендованим листом протягом 48 годин (не враховуючи вихідних і святкових днів), по прибутті до місця розміщення Страховика протягом 2 (двох) робочих днів (не враховуючи вихідних і святкових днів) подати Страховику письмову заяву про настання страхової події;
  - зберігати пошкоджений застрахований ТЗ у тому вигляді, в якому він знаходився після страхової події, до огляду Страховиком або його представником. Здійснення відновлювальних, ремонтних робіт можливо тільки тоді, коли це необхідно з точки зору безпеки та /або для зменшення розміру збитків;
  - подати письмову заяву на виплату страхового відшкодування, за формою, що встановлена Страховиком;
  - надати всі документи, що необхідні для підтвердження знищення, пошкодження або втрати застрахованого ТЗ та/ та або додаткового обладнання, розміру збитків, настання страхового випадку;
  - на вимогу Страховика письмово повідомити йому всю інформацію, необхідну для визначення причин та обставин пошкодження, знищення або втрати застрахованого ТЗ та розміру збитків;
  - передати Страховику всі документи та вжити необхідні заходи для забезпечення здійснення Страховиком права вимоги до осіб, відповідальних за завдані збитки.
  * Довірена особа – особа, що керує застрахованим ТЗ на законних підставах.

   

  Які документи необхідні для страхової виплати?
  Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків:

 • заява/ повідомлення про страхову подію;
 • заява на виплату страхового відшкодування;
 • копія Договору страхування;
 • копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
 • документ, що підтверджує право особи, що керувала застрахованим транспортним засобом на керування цим транспортним засобом (посвідчення водія, наказ);
 • подорожній лист;
 • документи, на підставі яких визначається розмір збитків;
 • документи, що підтверджують витрати на ремонт або відновлення застрахованого транспортного засобу;
 • інші документи, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків в залежності від страхової події.
 • Також необхідні:
   у разі ДТП:

 • довідка ДАІ (органів внутрішніх справ або відповідного компетентного органу іншої держави (якщо ДТП сталося на території іншої держави) про факт, місце ДТП із зазначенням назви (П.І.Б.) власника (користувача) застрахованого транспортного засобу, реєстраційного номеру застрахованого транспортного засобу, учасників ДТП, інформації щодо потерпілих осіб;
 • документ, де згідно з чинним законодавством України, фіксується висновок щодо осіб, винних у ДТП, переліку пунктів ПДР, порушених учасниками ДТП;
 • фотографії пошкодженого застрахованого транспортного засобу (обов’язково, якщо страховий випадок стався за межами України).
 • у разі ПДТО (протиправні дії третіх осіб):

 • копія постанови слідчих органів (або довідка, в якій зазначені реквізити такої постанови) про порушення кримінальної справи;
 • довідка з органів внутрішніх справ про відкриття кримінальної справи із зазначенням повної назви (П.І.Б) власника застрахованого транспортного засобу, реєстраційного та ідентифікаційного номеру застрахованого транспортного засобу, місця, часу та обставин страхової події, переліку пошкоджень застрахованого транспортного засобу;
 • для додаткового обладнання:
  внаслідок крадіжки – із зазначенням пошкоджень застрахованого транспортного засобу, заподіяних злочинцями при проникненні у його салон;
  внаслідок грабежу чи розбою – із зазначенням показань свідків та/або тілесних ушкоджень, заподіяних Страхувальнику, довіреній особі під час цієї події;
  внаслідок інших протиправних дій третіх осіб – із зазначенням переліку додаткового обладнання, щодо якого мало місце звернення до правоохоронних органів;
   

   у разі Випадкових подій - довідка дорожньої служби, органів пожежного нагляду або інших компетентних органів відповідно до характеру пошкоджень із зазначенням повної назви (П.І.Б) власника застрахованого транспортного засобу, реєстраційного та ідентифікаційного номеру транспортного засобу, місця, часу та причин пошкодження транспортного засобу, переліку пошкоджень, завданих застрахованому транспортного засобу;
   у разі Стихійних явищ - довідка метеорологічної або сейсмологічної служби про стихійне лихо в місці настання страхового випадку;
   у разі Викрадення:
  - довідка з органів внутрішніх справ про відкриття кримінальної справи по факту викрадення застрахованого транспортного засобу, із зазначенням повної назви (П.І.Б) власника цього транспортного засобу, реєстраційного та ідентифікаційного номеру цього транспортного засобу, місця, часу та обставин викрадення застрахованого транспортного засобу;

  - копії постанови суду про притягнення осіб, що вчинили злочин, до кримінальної відповідальності, або копію постанови слідчих органів про зупинення кримінальної справи в зв’язку з тим, що не встановлено осіб, які вчинили злочин чи не відоме їх місцезнаходження, при цьому на дату подання таких документів не встановлено місцезнаходження викраденого застрахованого транспортного засобу.

  Зверніть увагу! Всі документи, що подаються у копіях, повинні бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою вашого підприємства!