Стабільний ритм Вашого життя...
Укр Рус Мапа сайту
Телефони:

(062)9409833

 
  Зверніть увагу

Страхування майна

перелік документів для укладання договору страхування бланк заяви на укладання договору страхування бланк заяви про страхову подію бланк заяви на страхову виплату дії при настанні страхової події перелік документів, що підтверджують страховий випадок та розмір збитків

УМОВИ ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ПРЕДМЕТУ ІПОТЕКИ

Для чого потрібен договір страхування?
страхуванням майна підприємств – це забезпечення компенсації збитків від пожеж, стихійних явищ, катастроф, протиправних дій третіх осіб тощо.

 

Що може бути застрахованим?
Застрахованими можуть бути будь-яку майно, що є власністю Страхувальника, а також отримане за угодою найму, оренди, прокату, лізингу, прийняте для переробки, ремонту, транспортування, на комісію, зберігання, у заставу тощо.
Застрахованим може бути як окремі будівлі, споруди, так і цілі майнові комплекси.

 

На випадок яких подій укладається договір страхування?
Договір страхування може бути укладеним на випадок (страхові випадки):

- пожежі;
- удару блискавки;
- вибуху;
- падіння літаючих апаратів;
- стихійних явищ (шторму, бурі, урагану, вихору, смерчу; землетрусу; повені, паводку, льодоходу; зливи; граду; оповзня, обвалу, осідання, провалу ґрунту; тиску снігу; лавини, селя, каменепаду; голольоду, снігопаду; дії морозів);
- крадіжки зі зламом, грабежу;
- умисних дій третіх осіб;
- витоку води з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем і систем пожежогасіння;
- обвалу будинків…

 

На яку суму можна укласти договір страхування?
Рухоме і нерухоме майно
може бути застраховано:
по дійсній вартості:
відновлювальна вартість.
При цьому страхова сума дорівнює:
- визначеній на дату оцінки поточній вартості витрат на створення (придбання) нового об'єкта, подібного до об'єкта оцінки, який може бути йому рівноцінною заміною;
- визначеній на дату оцінки поточній вартості витрат на створення (придбання) в сучасних умовах нового об'єкта, який є ідентичним об'єкту оцінки;
ринкова вартість. При цьому страхова сума дорівнює вартості, за яку можливе відчуження цього майна на ринку подібного майна на дату страхування за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу;
по заявленій вартості. При цьому страхова сума дорівнює сумі, яку заявляє Страхувальник при укладанні Договору страхування.

 

Які документи необхідні для укладання договору страхування?
- свідоцтво про державну реєстрацію;
- довідка управління статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
- установчі документи;
- протокол зборів засновників (витяг з протоколу зборів засновників) або інший документ, що підтверджує призначення (обрання) керівника, який діє від імені юридичної особи;
- документ, що підтверджує особу та повноваження представника, якщо від імені юридичної особи діє не керівник;
- документи, що підтверджують право власності або інші права на майно;
- документи, що підтверджують вартість майна.

 

Як визначається страхова виплата?
Розмір збитків визначається:

- при повному знищення або конструктивному знищенні, або втраті майна - у розмірі страхової суми, але не вище його дійсної (ринкової) вартості за вирахуванням залишків, придатних для подальшого використання;
- при пошкодженні майна - у розмірі витрат на його відновлення з урахуванням або без урахування зносу (відповідно до умов Договору страхування).
Якщо страхова сума у Договорі страхування становила визначену частку (відсоток) від його вартості, то розмір збитків визначається Страховиком у тій пропорції що зазначена у Договорі страхування.
Страхове відшкодування зменшується на розмір франшизи та на будь-які суми, що отримані Страхувальником за страховим випадком від осіб, що винні у настанні страхового випадку

 

 

Що робити при настанні страхової події?

- вжити всі можливі заходи для зменшення збитків та рятування застрахованого майна, у тому числі рекомендовані Страховиком;
- негайно, але не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту настання страхової події повідомити відповідні компетентні органи чи служби та Страховика;
- протягом 2 (двох) робочих днів з моменту настання страхової події письмово повідомити про це Страховика;
- зберігати пошкоджене майно в тому вигляді, в якому воно знаходилося після страхової події до його огляду Страховиком або його представником. Змінювати картину місця події можливо тільки тоді, коли це необхідно з точки зору безпеки та /або для зменшення розміру збитків;
- надати Страховику можливість проводити огляд або обстеження пошкодженого майна, розслідувати причини та розмір збитків, брати участь у заходах по зменшенню збитків та рятуванню застрахованого майна;
- подати письмову заяву на виплату страхового відшкодування із зазначенням причин і обставин виникнення збитку;
- надати Страховику всі необхідні документи, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків;
- на вимогу Страховика письмово повідомити йому всю інформацію, необхідну для визначення причин та обставин пошкодження, знищення або втрати застрахованого майна та розміру збитків;
- надати Страховику опис пошкодженого, знищеного або втраченого майна. Ці описи повинні надаватись в узгоджені зі Страховиком строки;
- передати Страховику всі документи та вжити заходи для забезпечення здійснення Страховиком права вимоги до особи, відповідальної за завдані збитки.

 

 

Які документи необхідні для страхової виплати?
Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків:

- заява/ повідомлення про страхову подію;
- заява на виплату страхового відшкодування;
- довідки/ висновки компетентних органів;
- опис пошкодженого, знищеного або втраченого майна;
- кошторис на відновлення, калькуляція збитків;
- відповідні бухгалтерські документи (виписки з інвентарних книг, рахунки і накладні, виписки з книг складського обліку та ін.);
- документи, що підтверджують витрати на ремонт або відновлення застрахованого майна;
- копія Договору страхування;
- інші документи, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків, що мотивовано вимагаються Страховиком.