Стабильный ритм Вашей жизни...
Укр Рус Мапа сайту
Телефоны:

(062)9409833

 
  Обратите внимание

Зміни до порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів Товариства

21.04.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЕЛІТА» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 31351587, місцезнаходження: 03141, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 33, повідомляє, про зміни до порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться  26 квітня 2017 року об 11 год. 00 хв. за адресою:  03141, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 33, оф. 2.

 

(Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «АЕЛІТА» опубліковано в Відомостях ДКЦПФР № 53 від 18.03.2017 р).

 

Згідно ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» за пропозицією акціонера, який володіє більше 5 відсотків простих акцій, Порядок денний Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «АЕЛІТА» доповнено наступними питаннями:

14. Про зміну місцезнаходження Товариства.

15. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції.

16. Проведення реєстрації змін до Статуту.

 

Річні Загальні Збори Товариства проводяться за рішенням Наглядової Ради (Протокол № 01-2017 від 07.03.2017 р.).

 

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться за місцем проведення Річних Загальних Зборів акціонерів Товариства в день їх проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів Товариства – на 24 годину 20 квітня 2017 року.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.aelite.com.ua/.

 

Нагадуємо, що для участі у Річних Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу акціонера (представника акціонера), а представникам акціонерів також необхідно мати документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Річних Загальних зборах акціонерів, засвідчені належним чином.

 

З підготовленими документами (матеріалами), пов’язаними з порядком денним Річних Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись кожен робочий день в робочий час з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 03141, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 33, оф. 2, а в день проведення Річних Загальних  зборів акціонерів –  за місці їх проведення.  Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, Голова Правління Хромченков І.В. Телефон для довідок: (044) 594-74-61.

Наглядова рада Товариства.