Стабільний ритм Вашого життя...
Укр Рус Мапа сайту
Телефони:

(062)9409833

 
  Зверніть увагу

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

29.06.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЕЛІТА"

2. Код за ЄДРПОУ: 31351587

3. Місцезнаходження: 03141 м. Київ, Солом'янська, буд. 33, група приміщень 23

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 377 7698, (044) 377 7698

5. Електронна поштова адреса: office@aelite.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.aelite.com.ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

24.06.2016 р. Позачерговими Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЕЛІТА" (надалі-Товариство), було  прийнято рішення  про припинення повноважень Голови Наглядової Ради Товариства  Комарової Олени Володимирівни (Протокол Позачергових Загальних Зборів Товариства № 3 - 2016  від 24.06.2016 р.). Підстава прийняття рішення:  переобрання складу Наглядової ради, у зв'язку з отриманням Товариством від  членів Наглядової ради повідомлень про припинення їх повноважень з одночасним припиненням укладених з ними цивільно-правових договорів за власним бажанням. Розмір пакета акцій Товариства (у відсотках), яким володіє посадова особа, - 0% . Посадова особа обiймала посаду Голови Наглядової Ради Товариства з 26 листопада  2014 року по 24.06.2016 року (1 рік 7 місяців). Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини, Комарова О.В. не має.  Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.  

24.06.2016 р. Позачерговими Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЕЛІТА" (надалі-Товариство), було  прийнято рішення  про припинення повноважень Члена Наглядової Ради Товариства  Шаравари Олександра Петровича (Протокол Позачергових Загальних Зборів Товариства № 3 - 2016  від 24.06.2016 р.). Підстава прийняття рішення:  переобрання складу Наглядової ради, у зв'язку з отриманням Товариством від  членів Наглядової ради повідомлень про припинення їх повноважень з одночасним припиненням укладених з ними цивільно-правових договорів за власним бажанням. Розмір пакета акцій Товариства (у відсотках), яким володіє посадова особа, - 0% . Посадова особа обiймала посаду Члена Наглядової Ради Товариства з 26 листопада  2014 року по 24.06.2016 року (1 рік 7 місяців). Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини, Шаравара О.П. не має.  Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.  

24.06.2016 р. Позачерговими Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЕЛІТА" (надалі-Товариство), було  прийнято рішення  про припинення повноважень Члена Наглядової Ради Товариства  Педченко Романа Григоровича (Протокол Позачергових Загальних Зборів Товариства № 3 - 2016  від 24.06.2016 р.). Підстава прийняття рішення:  переобрання складу Наглядової ради, у зв'язку з отриманням Товариством від  членів Наглядової ради повідомлень про припинення їх повноважень з одночасним припиненням укладених з ними цивільно-правових договорів за власним бажанням. Розмір пакета акцій Товариства (у відсотках), яким володіє посадова особа, - 0% . Посадова особа обiймала посаду Члена Наглядової Ради Товариства з 26 листопада  2014 року по 24.06.2016 року (1 рік 7 місяців). Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини, Педченко Р.Г. не має.  Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.  

24.06.2016 р. Позачерговими Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ " АЕЛІТА" (надалі-Товариство)  було прийнято рішення про обрання  до складу  Наглядової Ради Товариства Боклан Оксани Миколаївни на посаду члена Наглядової ради  (Протокол Позачергових Загальних Зборів Товариства № 3 - 2016 від 24.06.2016 р.). Підстава прийняття рішення: переобрання складу Наглядової ради Товариства. 24.06.2016 р. на засіданні Наглядової Ради Товариства, у новому складі, з числа членів Наглядової ради було обрано Боклан Оксану Миколаївну Головою Наглядової Ради Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради № 9-2016 вiд 24.06.2016 р.). Посадову особу було обрано строком на 3 (три) роки. Посадова особа є акціонером Товариста. Розмір пакета акцій Товариства (у відсотках), яким володіє - посадова особа, - 9,501738%.  Посадова особа не надала інформацію щодо інших посад, які вона обіймала протягом останніх п'яти років. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини, Боклан О.М.,  не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.   

24.06.2016 р., Позачерговими Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ " АЕЛІТА" (надалі-Товариство), було  прийнято рішення  про обрання  до складу  Наглядової Ради Товариства Камінської Тетяни Йосипівни на посаду Члена Наглядової ради  (Протокол Позачергових Загальних Зборів Товариства № 3 - 2016 від 24.06.2016 р.). Посадову особу було обрано строком на 3 (три) роки. Посадова особа є акціонером Товариств. Розмір пакета акцій Товариства (у відсотках), яким володіє - посадова особа, - 9,501738%. Посадова особа не надала інформацію щодо інших посад, які вона обіймала протягом останніх п'яти років.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини, Камінська Т.Й.,  не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.    

24.06.2016 р., Позачерговими Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ " АЕЛІТА" (надалі-Товариство), було  прийнято рішення  про обрання  до складу  Наглядової Ради Товариства Мохонько Григорія Олексійовича на посаду Члена Наглядової ради  (Протокол Позачергових Загальних Зборів Товариства № 3 - 2016 від 24.06.2016 р.). Посадову особу було обрано строком на 3 (три) роки. Посадова особа є акціонером Товариств. Розмір пакета акцій Товариства (у відсотках), яким володіє - посадова особа, - 8,994785 %. Посадова особа не надала інформацію щодо інших посад, які вона обіймала протягом останніх п'яти років.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини, Мохонько Г.О.,  не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.    

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління                                                                                   Топорков Ю.С.

24.06.2016