Стабільний ритм Вашого життя...
Укр Рус Мапа сайту
Телефони:

(062)9409833

 
  Зверніть увагу

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

22.02.2016

"18" лютого 2016 р. Наказом Голови Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЕЛIТА" Топорковим Ю.С. прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме: звiльнено Головного бухгалтера Мiлько Ларису Вiкторiвну з "18" лютого 2016 року (Наказ №03-к вiд 18.02.2016 року). Пiдстава прийняття такого рiшення: заява про звiльнення з займаної посади Мiлько Л.В. за власним бажанням. Посадова особа акцiями (часткою у статутному капiталi) емiтента не володiє. Мiлько Л.В. обiймала посаду Головного бухгалтера ПРАТ "СК "АЕЛIТА" з 26 листопада 2014 р. по 18 лютого 2016 року. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.