Стабільний ритм Вашого життя...
Укр Рус Мапа сайту
Телефони:

(062)9409833

 
  Зверніть увагу

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

22.02.2016

"19" лютого 2016 р. Наказом Голови Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЕЛIТА" Топорковим Ю.С. прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме: призначено на посаду Головного бухгалтера ПРАТ "СК "АЕЛIТА" Петрову Анну Анатолiївну з "19" лютого 2016 року (Наказ №05-к вiд 19.02.2016 року). Пiдстава прийняття такого рiшення: заява Петрової А.А. 
Посадова особа акцiями (часткою у статутному капiталi) емiтента не володiє. 
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.
Строк на який призначено посадову особу: безстроково. 
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер, фахiвець сектору обслуговування масового сегменту контакт-центру банку, Заступник Головного бухгалтера.