Стабільний ритм Вашого життя...
Укр Рус Мапа сайту
Телефони:

(062)9409833

 
  Зверніть увагу

Корпоративне управління

Корпоративне управління ПРАТ «СК «АЕЛІТА» - це загальне керівництво діяльністю Товариства, що виконується загальними зборами акціонерів Товариства, Правлінням Товариства у сфері:

- встановлення стратегічних цілей діяльності Товариства, шляхів досягнення вказаних цілей (включаючи порядок створення органів управління, надання їм повноважень на здійснення управлінням поточною діяльністю Товариства) та контролю за їх досягненням;


- створення стимулів трудової діяльності, що забезпечують виконання органами управління та працівниками Товариства усіх дій, що необхідні для досягнення стратегічних цілей діяльності Товариства;


- досягнення балансу інтересів акціонерів, членів Правління, його кредиторів, та інших зацікавлених осіб;


- забезпечення дотримання законодавства України, Статуту та внутрішніх положень Товариства, а також принципів професійної етики.


Кодекс корпоративного управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЕЛІТА".