Стабільний ритм Вашого життя...
Укр Рус Мапа сайту
Телефони:

(062)9409833

 
  Зверніть увагу

Авіаційне страхування цивільної авіації

Чим встановлена обов’язковість?
Порядок і правила проведення обов'язкового авіаційного страхування, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2002 р. №1535 із змінами та доповненнями

Ця постанова затверджує наступні умови страхування:

 • страхування відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу;
 • страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам;
 • страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу;
 • страхування повітряних суден;
 • страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт 
 • СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОВІТРЯНОГО ПЕРЕВІЗНИКА ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ПАСАЖИРАМ, БАГАЖУ, ПОШТІ, ВАНТАЖУ

  Хто повинен укладати договори страхування?
  повітряний перевізник, який має право здійснювати пасажирські та вантажні перевезення

   

  На кого поширюється страховий захист?
  Відповідальність перед пасажиром вважається застрахованою за наявності у пасажира авіаквитка з моменту його реєстрації та внесення до поіменного списку перевізника до моменту, коли пасажир залишив перон аеропорту під наглядом уповноваженої особи повітряного перевізника.
  Відповідальність за майнові збитки вважається застрахованою на час офіційного находження багажу, пошти та вантажу на борту повітряного судна та під час завантаження/ розвантаження повітряного судна.

   

  На випадок чого здійснюється це страхування?

 • заподіяння шкоди життю і здоров'ю пасажирів;
 • заподіяння  шкоди (майнові збитки) багажу, поклажі, пошті, вантажу (втрата, пошкодження, зіпсуття)
 • Як визначається страхова сума?
  Страхова сума, встановлена договором обов'язкового страхування, не повинна бути меншою:
               за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю пасажирів:
  а) під час виконання польотів у межах України - суми, еквівалентної 20000 доларів США за офіційним обмінним курсом Національного банку, за кожне пасажирське крісло і відповідно до кількості пасажирських крісел, передбаченої сертифікатом експлуатанта повітряного судна. Страховик сплачує страхове відшкодування кожному пасажиру або його спадкоємцю;
  б) під час виконання міжнародних польотів - у межах, передбачених міжнародними угодами або законодавством країни (у тому числі для військових та пов'язаних з ними ризиків), на території якої здійснюються пасажирські перевезення, відповідно до уніфікованих умов об'єднання лондонських страховиків або інших умов, що застосовуються у міжнародній практиці;
              за втрату або шкоду, заподіяну багажу, пошті або вантажу, - суми, еквівалентної 20 доларам США за офіційним обмінним курсом Національного банку, за кожен кілограм ваги;
            за речі (поклажу), що знаходяться у пасажира, - суми, еквівалентної 400 доларів США за офіційним обмінним курсом Національного банку.

  !!! Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2002 р. №1535 із змінами та доповненнями визначено форму типового договору обов'язкового страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам, та відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу

   

  СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЕКСПЛУАТАНТА ПОВІТРЯНОГО СУДНА ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ТРЕТІМ ОСОБАМ

  Хто повинен укладати договори страхування?
  Експлуатант* повітряного судна, який експлуатує його на законних підставах
  *Експлуатант - особа, організація або підприємство, що експлуатує повітряні судна або пропонує свої послуги в цій галузі (повітряний кодекс України)

   

  На кого поширюється страховий захист?
                Відповідальність за збитки третім особам, заподіяні під час експлуатації повітряного судна.
           Третіми особами вважаються фізичні і юридичні особи (їх майно), які не пов'язані із страхувальником договірними зобов'язаннями (в тому числі договором на перевезення) та які не є працівниками страхувальника або не діють за його дорученням.

  На випадок чого здійснюється це страхування?
  Страховим випадком вважається авіаційна подія за участю повітряного судна страхувальника, внаслідок якої настає його цивільна відповідальність за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю фізичних осіб, та майну фізичних і юридичних осіб.
  Авіаційна подія* - подія, пов'язана з використанням ПС, яка має місце з моменту, коли будь-яка особа піднімається на борт з наміром здійснити політ, до моменту, коли всі особи, що перебували на борту, покинули ПС, і під час якої:
  будь-яка особа отримує тілесні ушкодження із смертельним наслідком або серйозні тілесні ушкодження або ПС одержує пошкодження чи руйнування конструкції. Авіаційні події поділяються на катастрофи та аварії.
  * Правила розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами в Україні. Затверджено Наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 13 грудня 2005 р. N 943 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2005 р. N 1588/11868

   

  Як визначається страхова сума?
  Страхова сума, встановлена за договором обов'язкового страхування, не повинна бути меншою, ніж:
  для польотів, що виконуються у межах України, на повітряному судні з максимальною злітною масою:

  а) до 500 кілограмів - 100000 гривень;
  б) від 501 до 1000 кілограмів - 200000 гривень;
  в) від 1001 до 2000 кілограмів - 500000 гривень;
  г) від 2001 до 6000 кілограмів - 1000000 гривень;
  ґ) від 6001 до 25000 кілограмів - 5000000 гривень;
  д) від 25001 до 50000 кілограмів - 25000000 гривень;
  е) від 50001 до 100000 кілограмів - 50000000 гривень;
  є) від 100001 до 500000 кілограмів - 100000000 гривень;
  ж) понад 500001 кілограм - 150000000 гривень;
  для міжнародних польотів - у межах, передбачених міжнародними угодами або законодавством країн (у тому числі для військових та пов'язаних з ними ризиків), на території яких виконуються польоти повітряного судна, відповідно до уніфікованих умов об'єднання лондонських страховиків або інших умов, що застосовуються у міжнародній практиці

   

  !!!Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2002 р. №1535 із змінами та доповненнями визначено форму типового договору обов'язкового страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам, та відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу

   

  СТРАХУВАННЯ ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА ТА ІНШОГО АВІАЦІЙНОГО ПЕРСОНАЛУ

  Хто повинен укладати договори страхування?
  експлуатант повітряного судна

   

  Хто є застрахованими особами?
  члени екіпажу повітряного судна та інший авіаційний персоналу.
  Прізвища та імена застрахованих осіб вносяться до страхового поліса (сертифіката) або в додаток до поліса (сертифіката), який є його невід'ємною частиною і засвідчується підписами та печатками страховика і страхувальника 

   

  На випадок чого здійснюється це страхування?
  Страховим випадком вважається подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров'ю членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу (смерть, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов'язків (з початку передпольотної підготовки до закінчення післяпольотних робіт).

   

  Як визначається страхова сума?
  Страхова сума, встановлена договором обов'язкового страхування, не повинна бути меншою ніж 100000 гривень за кожну застраховану особу

   

  Як визначається страхова виплата?
        у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку - спадкоємцю загиблого (померлого) згідно з законодавством - 100 відсотків страхової суми;
        у разі встановлення застрахованій особі інвалідності I групи - 100 відсотків, II групи - 80 відсотків, III групи - 60 відсотків страхової суми;
        у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу - 0,2 відсотка, але не більш як 50 відсотків страхової суми

  !!! Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2002 р. №1535 із змінами та доповненнями визначено форму типового договору обов'язкового страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу, працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт

   

   

  СТРАХУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

  Хто повинен укладати договори страхування?
  юридична чи фізична особа - власник повітряного судна або його експлуатант, який експлуатує це повітряне судно на законних підставах

   

  Що підлягає страхуванню?
  Повітряні судна*
  На повітряне судно, що підлягає обов'язковому страхуванню, повинні бути в наявності:
  - посвідчення про державну реєстрацію цивільного повітряного судна;
  - документи, що підтверджують право власності на повітряне судно або його оренди.

   

  *Повітряне судно - це літальний апарат, що тримається в атмосфері за рахунок його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні, і здатний маневрувати в тривимірному просторі. (Повітряний кодекс України)

   

  На випадок чого здійснюється це страхування?
       Страховим випадком є повна загибель повітряного судна, а також пошкодження окремих його частин, систем та елементів конструкції.
       Повною загибеллю повітряного судна вважається:
  повна втрата повітряним судном здатності виконувати політ у зв'язку з руйнуванням основних елементів несучих конструкцій (планера) або у разі, коли компетентною комісією встановлено, що ремонт цього повітряного судна технічно неможливий чи економічно недоцільний;
       втрата повітряного судна у зв'язку з вимушеною посадкою на місцевість, яка не придатна для зльоту повітряного судна, або економічною недоцільністю його евакуації.
       Зникнення повітряного судна безвісти, коли повітряне судно, яке виконувало плановий політ у період дії договору обов'язкового страхування, не прибуло до пункту призначення і заходи щодо його розшуку протягом 60 діб не дали наслідків, або коли його розшук офіційно припинено до закінчення зазначеного терміну, також вважається повною загибеллю повітряного судна.

  Як визначається страхова сума?
       Страхова сума, встановлена договором обов'язкового страхування, не повинна бути меншою, ніж балансова вартість повітряного судна.

  !!! Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2002 р. №1535 із змінами та доповненнями визначено форму типового договору обов'язкового страхування повітряних суден

   

  СТРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗАМОВНИКА АВІАЦІЙНИХ РОБІТ, ОСІБ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ АВІАЦІЙНИХ РОБІТ

  Хто повинен укладати договори страхування?
  фізична або юридична особа, яка є замовником авіаційних робіт і уклала відповідну угоду з виконавцем авіаційних робіт

   

  Хто є застрахованими особами?
  працівники замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт.
  Зазначені особи вважаються застрахованими з моменту заходження на борт повітряного судна з метою виконання ними своїх обов'язків до моменту сходження з нього

   

  На випадок чого здійснюється це страхування?
  Страховим випадком вважається подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров'ю застрахованих осіб (смерть, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов'язків щодо забезпечення технологічного процесу при виконанні авіаційних робіт

   

  Як визначається страхова сума?
  Страхова сума, встановлена договором обов'язкового страхування, не повинна бути меншою ніж 100000 гривень для кожної застрахованої особи

   

  Як визначається страхова виплата?
  Страхова виплата визначається:
       у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку спадкоємцю загиблого (померлого) згідно із законодавством - 100 відсотків страхової суми;
       у разі встановлення застрахованій особі інвалідності I групи - 100 відсотків, II групи - 80 відсотків, III групи - 60 відсотків страхової суми;
       у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу - в розмірі 0,2 відсотка, але не більш як 50 відсотків страхової суми.

  !!! Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2002 р. №1535 із змінами та доповненнями визначено форму типового договору обов'язкового страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу, працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт