Стабільний ритм Вашого життя...
Укр Рус Мапа сайту
Телефони:

(062)9409833

 
  Зверніть увагу

Страхування майна

«Добровільне страхування майна фізичних осіб «Майно» для клієнтів АТ «Фінанси і Кредит»

перелік документів для укладання договору страхуваннябланк заяви на укладання договору страхування (окрема будівля) бланк заяви на укладання договору страхування (квартира) бланк заяви про страхову подію бланк заяви на страхову виплату дії при настанні страхової події перелік документів, що підтверджують страховий випадок та розмір збитків

 

УМОВИ ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ПРЕДМЕТУ ІПОТЕКИ

Бланк заяви на укладання договору обов'язкового страхування предмета іпотеки

Для чого потрібен договір страхування?
Кожен із нас зіштовхувався у житті із затопленням чужої квартири, пожежею у сусідів, крадіжками. Ми завжди радіємо, що це сталося не з нами.  Проте, повністю захистити своє майно від таких небезпек неможливо. А от зробити так, щоб такі неприємності не стали  великими життєвими негараздами можна страхуванням свого майна. Ви також можете укласти договір страхування майна та страхування відповідальності. Такий договір передбачає  надання страхового захисту не тільки від знищення чи пошкодження власного майна, а й на випадок завдання шкоди майну сусідів.

 

Що може бути застрахованим?

Застрахованими можуть бути:
- будинки, споруди, квартири;
- конструктивні елементи будинків, споруд, квартир (несучі стіни, перекриття, внутрішні перегородки, фундамент, дах);
- інженерне обладнання (сантехнічне, системи опалення, системи водопостачання, системи електропостачання,
системи газопостачання);
- зовнішні захисні конструкції (грати, ставні, ворота, огорожі тощо);
- оздоблення інтер'єру (обшивка стін і стель, облицювання плиткою, килимові покриття, шпалери, паркет, лінолеум тощо);
- інше стаціонарне устаткування (кондиціонери, системи сигналізації тощо);
- предмети домашньої обстановки і вжитку (меблі, аудіо -, відео - і телеапаратура, килимові вироби тощо).

 

На випадок яких подій укладається договір страхування?
Договір страхування може бути укладеним на випадок (страховий випадок):

-пожежі;
- удару блискавки;
- вибуху;
- падіння літаючих апаратів;
- стихійних явищ (шторму, бурі, урагану, вихору, смерчу; землетрусу; повені, паводку, льодоходу; зливи; граду; оповзня, обвалу, осідання, провалу ґрунту; тиску снігу; лавини, селя, каменепаду; голольоду, снігопаду; дії морозів);
- крадіжки зі зламом, грабежу;
- умисних дій третіх осіб;
- витоку води з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем і систем пожежегасіння;
- обвалу будинків

 

На яку суму можна укласти договір страхування?
Рухоме і нерухоме майно може бути застраховано:
по дійсній вартості:
відновлювальна вартість. При цьому страхова сума дорівнює:

- визначеній на дату оцінки поточній вартості витрат на створення (придбання) нового об'єкта,
подібного до об'єкта оцінки, який може бути йому рівноцінною заміною;

- визначеній на дату оцінки поточній вартості витрат на створення (придбання) в сучасних умовах нового об'єкта, який є ідентичним об'єкту оцінки;

ринкова вартість. При цьому страхова сума дорівнює вартості, за яку можливе відчуження цього майна на ринку подібного майна на дату страхування за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу;
по заявленій вартості.При цьому страхова сума дорівнює сумі, яку заявляє Страхувальник при укладанні Договору страхування.

 

Які документи необхідні для укладання договору страхування?
- паспорт (або інший документ, що посвідчує особу);
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру відповідно до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів;
- документи, що підтверджують право власності або інші права на майно;
- документи, що підтверджують вартість майна (для майна застави);
- договір оренди (для орендованого майна).

 

Як визначається страхова виплата?
Розмір збитків визначається:

- при повному знищення або повному конструктивному знищенні, або втраті майна - у розмірі страхової суми, але не вище його дійсної (ринкової) вартості за вирахуванням залишків, придатних для подальшого використання;

- при пошкодженні майна - у розмірі витрат на його відновлення з урахуванням або без урахування зносу.

Якщо страхова сума у Договорі страхування становила визначену частку (відсоток) від його вартості, то розмір збитків визначається Страховиком у тій пропорції, що зазначена у Договорі страхування.
Страхове відшкодування зменшується на розмір франшизи та на будь-які суми, що отримані Страхувальником за  страховим випадком від осіб,  що винні у настанні страхового випадку.

 

Що робити при настанні страхової події?

 • негайно, але не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту настання страхової події повідомити відповідні компетентні органи чи служби;
 • протягом 2 (двох) робочих днів з моменту настання страхової події письмово повідомити про це Страховика;
 • зберігати пош вжити всі можливі заходи для зменшення збитків та рятування застрахованого майна, у тому числі рекомендовані Страховиком;
 • коджене майно в тому вигляді, в якому воно знаходилося після страхової події до його огляду
  Страховиком або його представником.
  Змінювати картину місця події можливо тільки тоді, коли це необхідно з точки зору безпеки та /або для зменшення розміру збитків;
 • надати Страховику можливість проводити огляд або обстеження пошкодженого майна, розслідувати причини та розмір збитків, брати участь у заходах по зменшенню збитків та рятуванню застрахованого майна;
 • подати письмову заяву на виплату страхового відшкодування із зазначенням причин і обставин виникнення збитку;
 • надати Страховику всі необхідні документи, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків;
 • на вимогу Страховика письмово повідомити йому всю інформацію, необхідну для визначення причин та обставин пошкодження, знищення або втрати застрахованого майна та розміру збитків;
 • надати Страховику опис пошкодженого, знищеного або втраченого майна. Ці описи повинні надаватись в узгоджені зі Страховиком строки;
 • передати Страховику всі документи та вжити заходи для забезпечення здійснення Страховиком права вимоги до особи, відповідальної за завдані збитки.

Які документи необхідні для страхової виплати?
Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків:

 • заява/ повідомлення про страхову подію;
 • заява на виплату страхового відшкодування;
 • довідки/ висновки компетентних органів;
 • кошторис на відновлення, калькуляція збитків;
 • документи, що підтверджують витрати на ремонт або відновлення застрахованого майна;
 • копія Договору страхування;
  інші документи, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків, що мотивовано вимагаються Страховиком.