Стабільний ритм Вашого життя...
Укр Рус Мапа сайту
Телефони:

(062)9409833

 
  Зверніть увагу

Страхування від нещасних випадків

«Добровільне страхування від нещасного випадку і страхування здоров'я на випадок хвороби «Здоров'я» для клієнтів АТ «Фінанси і Кредит»

перелік документів для укладання договору страхування бланк заяви про страхову подію бланк заяви на страхову виплату дії при настанні страхової події перелік документів, що підтверджують страховий випадок та розмір виплати 

бланк заяви на припинення дії договору

 

Чому потрібен договір страхування?

Життєдіяльність кожної людини має ризиковий характер. Ми весь час отримуємо інформацію про жахливі наслідки ДТП, аварій на підприємствах, стихійних явищ. Захистити себе повністю від всіх ризиків неможливо, а от хоч трохи зменшити їх негативний впив можна за допомогою страхування від нещасних випадків. 

 

Що таке нещасний випадок?

Нещасний випадок - раптова, випадкова, короткочасна, незалежна від волі Застрахованої особи подія, що фактично відбулась, зокрема: травматичне ушкодження, утоплення, опіки, ураження блискавкою або електричним струмом, відмороження, переохолодження, випадкове гостре отруєння хімічними речовинами (промисловими або побутовими), ліками, недоброякісними харчовими продуктами (за винятком харчової токсикоінфекції), укуси тварин, отруйних комах, змій, попадання сторонніх тіл в дихальні шляхи і т. і. 

 

Хто може бути застрахованим?


Застрахованою особою може бути будь-якафізична особа, про страхування якої, за її згодою, укладено Договір страхування. Застрахованими особами можуть бути особи, вік яких на момент закінчення дії Договору страхування не перевищує 60 років. Договором страхування може бути передбачено страхування осіб, вік яких перевищує 60 років на особливих умовах. 

 

 На випадок яких подій укладається договір страхування?
Договір страхування укладається на випадок таких подій (страхові випадки):

- смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку;
- встановлення інвалідності Застрахованій особі внаслідок нещасного випадку;
- тимчасовий розлад здоров’я Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, який передбачає амбулаторне та/ або стаціонарне лікування (для дітей віком 1-16 років та непрацюючих осіб);

 

На яку суму можна укласти договір страхування?
Сума, на яку укладається договір страхування (страхова сума) визначається Страхувальником (за його бажанням) при укладанні договору страхування.

 

Які документи необхідні для укладання договору страхування?
- паспорт (або інший документ, що посвідчує особу);
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру відповідно до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів.

 

Як визначається страхова виплата?
Розмір страхової виплати визначається:

 • у разі смерті (загибелі) Застрахованої особи - 100% страхової суми;
 • у разі встановлення Застрахованій особі інвалідності:

I групи інвалідності – 90 % страхової суми;
II групи інвалідності – 75 % страхової суми;
III групи інвалідності – 50 % страхової суми;

 • у разі розладу здоров’я /тимчасової втрати працездатності Застрахованою особою – 0,5% від страхової суми за кожний день тимчасової непрацездатності, включаючи вихідні та святкові дні (за довідкою лікувального закладу), але не більше 50 % страхової суми;
 • у разі травмування та/або іншого розладу здоров’я Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку розмір страхової виплати встановлюється за “Таблицею розмірів страхових виплат, пов’язаних із травмами ” (далі – Таблиця), що наведена у Додатку № 4 до Правил.

            Страхова виплати може встановлюватися у розмірі витрат на лікування наслідків нещасного випадку, якщо це передбачено умовами Договору страхування.
У випадку смерті або встановлення інвалідності Застрахованій особі страхова виплата здійснюється за вирахуванням страхових виплат по тимчасовій або постійній втраті працездатності або травмування Застрахованої особи, якщо такі виплати здійснювались раніше.

 

Що робити при настання страхової події?
Страхувальник або Застрахована особа, або Вигодонабувач зобов’язаний:
     - повідомити про настання страхової події протягом 2 (двох) робочих днів із дня її настання;
     - надати Страховику документи, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків.

 

Які документи необхідні для страхової виплати?
Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку (у разі смерті Застрахованої особи):
    - заява/ повідомлення про настання страхової події;
    - заява на страхову виплату, за встановленою Страховиком формою;
    - копія Договору страхування або іншого документу, що підтверджує факт надання страхового захисту цій Застрахованій особі;
    - свідоцтво про смерть Застрахованої особи (або нотаріально завірена копія);
    - документи компетентних органів, що підтверджують, що смерть Застрахованої особи настала внаслідок нещасного випадку та/або копія акту про нещасний випадок на виробництві;
    - для спадкоємців - свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріальною конторою (або нотаріально завірена копія);
    - паспорт отримувача;
    - інші документи, що підтверджують настання страхового випадку та право на отримання страхової виплати в залежності від обставин страхового випадку.

 

Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку (встановлення інвалідності/ тимчасова  втрата працездатності/ тимчасовий розлад здоров’я):
 • заява/ повідомлення про страхову подію;
 • заява на страхову виплату, за  встановленою Страховиком формою;
 • копія Договору страхування або іншого документу, що підтверджує факт надання страхового захисту цій Застрахованій особі;
 • довідка медичного закладу, в якій встановлено характер розладу здоров’я Застрахованої особи;
 • довідка щодо амбулаторного/стаціонарного лікування (для дітей та непрацюючих осіб);
 • лікарняний лист або довідку про непрацездатність (у випадку непрацездатності);
 • документи компетентних органів, що підтверджують факт настання нещасного випадку та/або копія акту про нещасний випадок на виробництві;
 • паспорт Страхувальника (Застрахованої особи);
  інші документи, що підтверджують настання страхового випадку та право на отримання страхової виплати в залежності від обставин страхового випадку.