Стабільний ритм Вашого життя...
Укр Рус Мапа сайту
Телефони:

(062)9409833

 
  Зверніть увагу

Страхування відповідальності

Для чого потрібен договір страхування?

Для захисту Ваших майнових інтересів, пов'язаних з відповідальністю за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну третіх осіб. 

 

Що може бути застрахованим?

Цивільна відповідальність Страхувальника, власника придбаного товару, перед третіми особами.

 

Які ризики підлягають страхуванню?

- завдання шкоди життю, здоров’ю та/або майну фізичних осіб;

- завдання збитків майну фізичних та/або юридичних осіб.

 

Що робити при настання страхової події?

 - письмово повідомити про настання страхової події протягом 2 (двох) робочих днів із дня її настання; 
 - надати Страховику документи, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків.

 

Які документи необхідні для страхової виплати?
Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку:

- Письмова заява Страхувальника (Потерпілого) на виплату страхового відшкодування.

- Документ, що підтверджує особу отримувача страхового відшкодування, а саме: паспорт, військовий квиток, службове посвідчення тощо (подається фізичною особою при отриманні нею суми страхового відшкодування готівкою).

- Договір страхування.

- Документи, які підтверджують факт настання і причини страхового випадку та визначають осіб винних в заподіянні збитку, якщо такі є. Залежно від характеру події і її обставин, такими документами можуть бути документи відповідної компетентної установи чи організації, наприклад, довідки органів пожежної охорони, відомчої аварійної служби газу, електромереж, слідчих органів МВС, СНС, тощо. За згодою Страховика, Акт огляду пошкодженого майна, також може виступати у якості документу, що встановлює причини збитку, якщо представники Сторін, що підписали Акт, погодили у ньому спільний висновок стосовно цієї причини.

- Товарний (фіскальний) чек, що підтверджує факт та дату придбання Товару.

- Документи, що підтверджують розмір шкоди, заподіяної майну Третіх осіб внаслідок настання події, що може бути визнана страховим випадком.

- У випадку смерті Третьої особи, яка є заявником Претензії, – надати свідоцтво про право на спадщину.

 - інші документи, що підтверджують настання страхового випадку та право на отримання страхової виплати в залежності від обставин страхового випадку.

 

часть 2 договора