Стабільний ритм Вашого життя...
Укр Рус Мапа сайту
Телефони:

(062)9409833

 
  Зверніть увагу

Медичне страхування

перелік документів для укладання договору страхування бланк заяви на страхову виплату дії при настанні страхової події перелік документів, що підтверджують страховий випадок та розмір витрат

Чому потрібен договір страхування?
Медичне страхування співробітників - додатковий елемент соціального захисту персоналу, який також впливає на підвищення ефективності роботи і зменшення плинності кадрів.
Добровільне медичне страхування в СК “АЕЛІТА” – це організація надання, оплата, контроль якості  та вчасне медичне обслуговування Застрахованих осіб у медичних закладах України.

 

Хто може бути застрахованим?
Застрахованою особоюможе бути будь-якафізична особа – співробітник Вашого підприємства, про страхування якої, за її згодою, укладено Договір страхування. Застрахованими можуть бути як усі співробітники, так і певна їх частина.  

 

На випадок яких подій укладається договір страхування (страховий випадок)?

- звернення Застрахованої особи під час дії Договору страхування до медичного чи аптечного закладу (далі – медичний заклад) з переліку медичних закладів, з якими Страховик має договірні відносини, або до будь-якого іншого медичного закладу (у випадках передбачених договором страхування), у зв’язку із гострим захворюванням, загостренням чи ускладненням хронічного захворювання, нещасним випадком і одержання медичної допомоги та медичних послуг згідно з Програмами медичного страхування, що передбачені договором страхування.

Які послуги можуть включати програми страхування?
Програма А - "Амбулаторно-поліклінічне лікування". Програма передбачає організацію та оплату вартості медичної допомоги, що надається при амбулаторно-поліклінічному лікуванні, у тому числі, при лікуванні в умовах денного стаціонару.
Програма С - "Стаціонарне лікування". Програма передбачає організацію та оплату вартості медичної допомоги, що надається при стаціонарному лікуванні у відділеннях загального профілю та спеціалізованих відділеннях.
Програма D - "Невідкладна медична допомога". Програма передбачає організацію та оплату вартості медичної допомоги, що надається загальнопрофільними або спеціалізованими бригадами швидкої медичної допомоги.
Програма Sn - "Невідкладна стоматологія". Програма передбачає організацію надання та оплату вартості невідкладної стоматологічної допомоги.
Програма А+С - "Комплексна медична допомога". Програма передбачає організацію та оплату вартості медичної допомоги, що надається при амбулаторно-поліклінічному та стаціонарному лікуванні з медикаментозним забезпеченням курсу лікування.
Програма Fh - "Аптека". Програма передбачає організацію та оплату медикаментозного забезпечення курсу лікування в амбулаторних умовах та/або умовах стаціонару.
Програма J - "Онкологія". Програма передбачає організацію та оплату вартості медичної допомоги, що надається при виявленні онкологічних захворювань.
Програма N - "Нетрадиційна медицина". Програма передбачає організацію надання та оплату вартості лікування нетрадиційними методами.
Програма Pr - “Профілактика”. Програма передбачає оплату комплексу профілактичних заходів, зокрема: вакцинація, вітамінізація, профілактичні огляди і т. і.
Програма H - “Оздоровлення”. Програма передбачає оплату комплексу оздоровчих заходів, зокрема: відвідування басейну, сауни, тренажерного залу, заняття йогою і т. і.

Програми страхування D, Sn, Fh, J, N, Pr,H можуть бути обрані тільки додатково до програми “Комплексна медична допомога”. 

Додатково може бути включено до договору Добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби здійснюється на випадок смерті Застрахованої особи внаслідок захворювання .

 

На яку суму можна укласти договір страхування?
Сума, на яку укладається договір страхування (страхова сума) визначається Страхувальником щодо кожної Застрахованої особи при укладанні договору страхування.

 

Які документи необхідні для укладання договору страхування?
- свідоцтво про державну реєстрацію;
- довідка управління статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
- установчі документи;
- протокол зборів засновників (витяг з протоколу зборів засновників) або інший документ, що підтверджує призначення (обрання) керівника, який діє від імені юридичної особи;
- документ, що підтверджує особу та повноваження представника, якщо від імені юридичної особи діє не керівник.
А також, список застрахованих осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, адреси проживання, ідентифікаційного номеру відповідно до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів.

 

Як визначається та здійснюється страхова виплата?
Страхова виплата по кожній Застрахованій особі за одним або декількома страховими випадками визначається у розмірі фактичних витрат, але загальна страхова виплата не може перевищувати страхової суми для Застрахованої особи.
Страхова виплата здійснюється Страховиком шляхом:
- оплати медичному закладу вартості наданих ним Застрахованій особі медичної допомоги, медичних послуг, передбачених Програмами медичного страхування та в межах страхової суми, що вказана у договорі страхування;
- оплати Застрахованій особі вартості отриманої нею медичної допомоги, у разі її звернення до медичного закладу, що не має договірних відносин із Страховиком.

 

Що робити при настання страхової події?
У разі гострого захворювання, загострення хронічного захворювання або нещасного випадку  Застрахована особа для отримання медичної допомоги повинна своєчасно звернутися до Страховика, лікаря-координатора або медичного/ аптечного закладу з яким Страховик має договірні відносини.
При зверненні до лікаря-координатора або Страховика по телефону необхідно назвати прізвище, ім’я, по батькові, номер Картки Застрахованої особи (договору страхування) та причини звернення.
При відвідуванні лікаря-координатора або медичного закладу Застрахована особа повинна пред’явити наступні документи:

 • картку  Застрахованої особи або інший документ, що підтверджує страхування;
 • документ, що посвідчує особу (паспорт);
 • наявні медичні документи, витяг з історії хвороби, довідку з медичного закладу за місцем проживання, інші документи (за наявності).
 • У випаду, якщо в населеному пункті, де знаходиться Застрахована особа немає медичного закладу, з яким Страховик має договірні відносини, звернутися до медичного закладу, який може надати необхідну допомогу та повідомити про це Страховика  протягом 2 (двох) робочих днів з дня госпіталізації. У разі лікування у медичному закладі, з яким Страховик не має договірних відносин, протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів, з дня закінчення лікування, надати Страховику документи, що підтверджують настання страхового випадку та розмір витрат.

   

  Які документи необхідні для страхової виплати?
  У разі звернення Застрахованої особи до медичного закладу з переліку медичних/ аптечних закладів, з якими страховик має договірні відносини, страхова виплата здійснюється медичному закладу на підставі страхового акту та документів медичного закладу, що надав Застрахованій особі медичну допомогу (рахунки медичного закладу на оплату вартості наданої медичної допомоги, звіти про надання медичних послуг Застрахованим особам та інші документи, що передбачені договором про співпрацю між Страховиком та цим медичним закладом).
  У разі звернення Застрахованою особою до будь-якого іншого медичного/ аптечного закладу та самостійної оплати медичної допомоги, страхова виплата здійснюється на підставі:
  - письмової заяви на страхову виплату від Застрахованої особи або іншої особи, яка має право на отримання страхової виплати;
  - оригіналу або копії Картки Застрахованої особи або іншого документу, що підтверджує страхування;
  - документу, що посвідчує Застраховану особу або іншу особу, яка має право на отримання страхової виплати (копія паспорту 1-2 стор.);
  - копія ідентифікаційного номера Застрахованої особи згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів;
  - виписки з історії хвороби або медичної карти амбулаторного/ стаціонарного хворого (із зазначенням переліку медичної допомоги та медикаментів, що призначалися лікарями та сплачувалися за рахунок Застрахованої особи);
  - копії листка непрацездатності чи довідки медичного закладу про тимчасову непрацездатність;
  - квитанції медичного закладу/ прибуткових касових ордерів про оплату наданої медичної допомоги;
  - фіскальних та відповідних до них товарних чеків з аптечних закладів про придбані медикаменти (із зазначенням назви медикаментів та їх вартості);

  - інших документів у разі необхідності (за вимогою Страховика).